Onze Privacy Verklaring:

iApply, gevestigd aan Tjalk 23 01 – 8232LP Lelystad,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
iApply
Tjalk 23 01
8232LP Lelystad
0320-798540
info@iApply.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
iApply verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iapply.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
iApply verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten aan u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– iApply verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens welke benodigd zijn voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
iApply neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iApply) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
iApply bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens minimaal 7 jaren Belastingwetgeving en afhandelen dienstverlening.     
Adresgegevens minimaal 7 jaren Belastingwetgeving en afhandelen dienstverlening.
e-Mailadres minimaal 1 jaar Communicatie t.b.v afhandelen dienstverlening,
nieuwsbrieven (enkel na toestemming).
Telefoonnummer gedurende de overeenkomst     Communicatie t.b.v. afhandelen dienstverlening.
Overige gegevens verkregen via correspondentie     


gedurende de overeenkomst


Communicatie ter afhandeling dienstverlening.


Delen van persoonsgegevens met derden
iApply verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. iApply blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
iApply gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door iApply en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@iapply.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek.

iApply wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
iApply neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@iapply.nl


Let op!
Aangepaste openingstijden rond de Feestdagen.

Maandag 17-12: Gesloten 24-12: Gesloten
Dinsdag 18-12: 09:30 – 17:00 uur 25-12: 1e Kerstdag Gesloten
Woensdag 19-12: 09:30 – 17:00 uur 26-12: 2e Kerstdag Gesloten
Donderdag     20-12: 09:30 – 14:30 uur 27-12: Geopend op afspraak
Vrijdag 21-12: Gesloten 28-12: Geopend op afspraak
Zaterdag 22-12: Geopend op afspraak 29-12: Gesloten
   
Maandag 31-01: Oudjaarsdag – Gesloten
Dinsdag 01-01: Nieuwjaarsdag – Gesloten
Woensdag 02-01: 09:30 – 17:30 uur

Tijdens de feestdagen zijn we enkel telefonisch bereikbaar als we geopend zijn. E-mails worden in deze periode binnen 24 uur beantwoord (met uitzondering van 1e en 2e kerstdag).

Met vriendelijke groet,
Stefan – iApply